Показники Марка сітки
Сітка композитна «arvit.»
Вр-1 ГОСТ 23279-85
Діаметр стержня (дроту), мм

2,0

3,0

3,0

5,0

Розривна міцність, МПа

1550

550

570

Розривне навантаження стержня (дроту), кгс

600

760

400

720

Відносне подовження, %

2,50

2,00

2,50

Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м * 0С)

0,46

56,00

Маса одиниці площі, г / м2

360

2220

Електропровідність

діелектрик

провідник

Магнітні характеристики

не намагнічується

схильний